Viftar i Vinden / Waving in the Wind

Viftar i Vinden / Waving in the Wind

Poem and Translation by Stina Trollback ’22. Art by Lauren Campbell ’21.

Träden utanför mitt fönster
Viftar i vinden
När det blåser fruktansvärt hårt
                Då känns det som jag drömmer
Trädet viftar bak och fram, och löven blåser bort.

Jag blåser långt ifrån mitt rum
Sover djupt
Även fast jag bara kollar genom glas, genom smuts och luft
Det är löven som blåser bort, inte jag
Mitt hår blåser inte i vinden

                Det blåser inte här.
                Det blåser inte.

Mitt blod bubblar och kysser mitt skinn
                Jag står
Jag måste låta bli

Jag öppnar fönstret
Och blir en segelbåt — Jag har fått vind
Jag viftar i denna vinden och jag måste inte andas

Jag är i vattnet och i luften
Luften är skarp och luktar som citron

Jag klättrar och klättrar och håller i

Jag håller inte i
                Jag skriker och tappar balans
Nu får jag gunga och ramla och flyta – bara i en kort minut
                Sen står jag igen
Löven på trädet viftar i vinden och jag sover inte

The tree outside my window
Waves in the wind
When it blows fiercely
                It is then I am dreaming
The tree waves back and forth, and the leaves blow away

I am blowing far away from my room
Sleeping deeply
Though I am just looking through through glass, through dirt and air
It is the leaves that are blowing away, not me,
My hair is not blowing in the wind

                It is not windy here
                It is not windy

My blood bubbles and kisses my skin
                I stand
I have to let be

I open the window
Becoming a sailboat — I have caught wind
I am wafting in this wind and I do not have to breathe

I am in the water and the air
The air is sharp and smells like lemon

I am climbing and climbing and I am holding on

I am not holding on
                I scream lose balance
Now I get to swing and fall and float – only for a short minute
                Then I am standing again
The leaves on the trees wave in the wind and I am not sleeping